Connect with us

இலங்கை

யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரியின் தொற்று இடர்கால நிவாரணப்பணி…

Published

on

முதலாம் கட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 200 மாணவர்களுக்கு தலா ரூபா 3,500 பெறுமதியான உணவு பொருட்கள், கற்றல் உபகரணங்கள், பயன்தரு மரங்கள் வழங்கப்பட்டது.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *