Connect with us

இலங்கை

16 -19 வயதுக்குட்பட்ட ஆரோக்கியமானேருக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி வழங்குவதற்கு அனுமதி

Published

on

16 தொடக்கம் 19 வயதுக்குட்பட்ட ஆரோக்கியமானேருக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி வழங்குவதற்கு சுகாதார அமைச்சின் சிறப்பு தொழில்நுட்பக் குழு அனுமதி அளித்துள்ளது.

சிறப்பு தொழில்நுட்பக் குழுவின் தீர்மானம், தொற்று நோய்களுக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவின் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.